Novarge Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitimi | Serkan Dinç