Alıntı: Mülkün Temeli Eşitliktir! – Ezilenlerin İslamı | Serkan Dinç
Alıntı: Malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına! – Ezilenlerin İslamı
20 Ocak 2024
Serbest Piyasa İçin Yeterince Ahlaklı Değiliz
27 Ocak 2024