İzledim: Palto – Şükrü Veysel Alankaya | Serkan Dinç
Okudum: Gogol – Palto
11 Aralık 2022
Alıntı: Solon Yasaları – Atinalıların Devleti
24 Aralık 2022